Najvažnija pravila

Najvažnije pravila su

Koje domene može registrovati fizičko lice?

in.rs i .rs

 Koje domene može registrovati pravno lice?

 .rs i .co.rs ili .org.rs ili .edu.rs zavisno od vrste firme/organizacije

Kada mora da se dostavi dokumentacija?

Dokumentacija može da se dostavi i kao kopija (PDF skenirano 150dpi/8bit), ali RNIDS treba da primi dokumentaciju najkasnije 30 dana po prijemu zahteva za registraciju, u protivnom će domen biti obrisan.

Za koje namene može da se registruje domen?

Podnošenjem zahteva za registraciju .rs domena registrant prihvata Opšte uslove registracije .rs domene objavljene na RNIDS sajtu i posebno izjavljuje da registracijom traženom .rs domena ne vređa tuđe pravo intelektualne svojine ili neko drugo pravo, te da su podaci u zahtevu istiniti i potpuni. Registrant takođe izjavljuje da .rs domen ne registruje protivno načelu savesnosti, poštenja i dobrih poslovnih običaja, te da .rs domen neće svesno koristiti protivno ovim načelima.

Ko još ima pravo da registruje domen kod RNIDS?

Registracija se vrši preko Ovlašćenih registara čiji status možete videti na sajtu. Pored ovoga RNIDS će pre početka prijema zahteva registrovati i rezervisati jedan broj domena za sopstvene potrebe, potrebe Internet servisa i domena od posebne važnosti za Republiku Srbiju.

 Da li jedno fizičko ili pravno lice može da registruje više od jednog domena?

 Da, koliko god želi, uz plaćanje registracije, produženja svih domena na godišnjem nivou.

 Da li mogu da izvršim registraciju domena direktno kod RNIDS?

 Da, po ceni od 8000 dinara +PDV, ali će takva registracija biti procesirana kasnije u odnosu na pred-registracije izvršene kod Nordnet Hostinga.

Šta ako neko drugi registruje moje ime?

 Domeni se registruju po redosledu prijavljivanja. Ukoliko imate osnov da dokažete da registrovano domensko ime pripada vama i da ga je neko registrovao bez osnova ili zlonamerno možete pokrenuti arbitražu pred RNIDS ili se obratiti redovnom sudu (mnogo skuplje i sporije). Ipak, Nordnet vam savetuje da požurite i sami registrujete sva domenska imena koja vam mogu zatrebati.

Da li stranac može da registruje domen?

 Da. Administrativni kontakt, koji ima sva ovlašćenja vezano za domen, mora biti državljanin Srbije ili pravno lice sa sedištem u Srbiji.

  • 2 Korisnici koji smatraju članak korisnim
Je li Vam ovaj odgovor pomogao?