Opšti uslovi

Nordnet Doo osigurava uslugu World Wide Web hostinga. Nordnet Doo zadržava pravo da onemogući ili ukine pristup korisnicima bilo kojoj usluzi u slučaju procene da se usluga ne koristi na prikladan način.

Svako prekomerno iskorišćavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno i dovodi do ukidanja korisnikovog hosting naloga bez najave. Korisnik se obavezuje da će prostor koji ima na raspolaganju koristiti na način koji ne ugrožava raspoložive resurse, odnosno druge korisnike i sistem u celini.

  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟