Problem na serveru

Trenutno imamo problem na jednom od naših servera.
Ukoliko je vaš nalog pogođen, izvinjavamo se na ispadu i uporno radimo na ispravljanju greške.

Greska je uspešno otklonjena

9th jun 2021
Dežurni telefon za vreme rada od kuće

Poštovani korisnici zbog nastale situacije u borbi protiv virusa COVID19, tehničku podršku telefonskim putem ćemo pružati u toku radnog vremena, od 8 do 16 sati, na telefon 063 10 888 54.
Van radnog vremena, tehnička podrška se pruža elektronskim putem preko e-maila info@nordnet.rs

29th novembar 2020
Tehnička Podrška

Tokom trajanja vanrednog stanja, tehničku podršku telefonskim putem ćemo pružati u toku radnog vremena, od 8 do 16 sati, na telefon 063 10 888 54.
Van radnog vremena, tehnička podrška se pruža elektronskim putem preko e-maila info@nordnet.rs

23rd mart 2020