ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.rs
2280.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
2280.00 RSD
1 سال
.co.rs
960.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
960.00 RSD
1 سال
.com
1800.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
1800.00 RSD
1 سال
.net
1800.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
1800.00 RSD
1 سال
.org.rs
960.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
960.00 RSD
1 سال
.in.rs
600.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
600.00 RSD
1 سال
.edu.rs
960.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
960.00 RSD
1 سال
.ws
1500.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
1500.00 RSD
1 سال
.org
1800.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
1800.00 RSD
1 سال
.tv
5400.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
5400.00 RSD
1 سال
.eu
1800.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
1800.00 RSD
1 سال
.info
3000.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
3000.00 RSD
1 سال
.срб
960.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
960.00 RSD
1 سال
.пр.срб
600.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
600.00 RSD
1 سال
.орг.срб
600.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
600.00 RSD
1 سال
.обр.срб
600.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
600.00 RSD
1 سال
.од.срб
600.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
600.00 RSD
1 سال
.al
3180.00 RSD
1 سال
2650.00 RSD
1 سال
3180.00 RSD
1 سال
.me
3180.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
3180.00 RSD
1 سال
.biz
1800.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
1800.00 RSD
1 سال
.si
3012.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
3012.00 RSD
1 سال
.online
8640.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
8640.00 RSD
1 سال
.de
1500.00 RSD
1 سال
1500.00 RSD
1 سال
1500.00 RSD
1 سال
.media
12600.00 RSD
1 سال
12600.00 RSD
1 سال
12600.00 RSD
1 سال
.co
1500.00 RSD
1 سال
1500.00 RSD
1 سال
1500.00 RSD
1 سال
.at
1800.00 RSD
1 سال
1800.00 RSD
1 سال
1800.00 RSD
1 سال
.es
1500.00 RSD
1 سال
1500.00 RSD
1 سال
1500.00 RSD
1 سال
.fashion
7800.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
7800.00 RSD
1 سال
.ba
1920.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
1920.00 RSD
1 سال
.cloud
1500.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
1500.00 RSD
1 سال
.pl
1500.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
1500.00 RSD
1 سال
.io
8400.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
8400.00 RSD
1 سال
.investments
1500.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
11500.00 RSD
1 سال
.properties
1500.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
4500.00 RSD
1 سال
.win
5500.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
5500.00 RSD
1 سال
.mk
3000.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
3000.00 RSD
1 سال
.shop
5200.00 RSD
1 سال
0.00 RSD
1 سال
5200.00 RSD
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود